Eğitim Modeli

''Başarıya Ulaşmada En Kestirme Yol''

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmektedir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız ; yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede danışmanlık faaliyetleri sürdürülürken eğitim alanında ki ders çalışmalarımızda devam etmektedir. Genel olarak ifade etmemiz gerekirse iki kanatlı olan eğitim anlayışımız danışmanlık ve akademik çalışmalarımız olarak çerçevelenmektedir.

Bu çalışmaların meyvesi olarak ; öğrencinin akademik başarısına zemin hazırlayan altyapısının hazır hale getirilmesi, eğitim aşamasında problem oluşturabilecek her türlü etkenin azaltılması veya ortadan kaldırılması olarak başlayan uygulamalar ETKİN EĞİTİM MODELİ adında bir eğitim modelini meydana getirmiştir. Bu model kurum içerisinde bulunan ETKİN AKADEMİ ekibinin çalışmalarıyla her geçen gün daha etkili ve verimli çalışmalarla desteklenerek güçlenmiş ve güncellenmektedir. Her kurumumuzda uygulanan modelimiz kurumlarımızın ana dinamiği ve modern yapımızın ana projesidir

Sürekli gelişim ve ilerlemeye yönelik olarak geliştirilen etkin eğitim modelimiz her geçen yıl daha da gençleşmekte ve güçlenmektedir. Yaz dönemi Etkin Akademi tarafından hazırlanan çalışmalar sayesinde bir sene sonraki plan ve yenilikler hazırlanmakta yeni seneye daha güçlü,farklı ve etkin bir şekilde girilmektedir.

Kurumlarımızda görüşmek ümit ve temennilerimizle.

KAYIT SİSTEMİMİZ

Öğrenci kayıtları öğrencinin genel olarak tanınması ile başlamaktadır. Kayıt aşamasında anket formunu doldurarak veya karşılıklı öğrenci görüşmesi ile bizim için önemli olan bilgiler alınmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda ihtiyaç var ise daha detaylı analizler yapmak için öğrencimiz farklı bir görüşmeye alınmaktadır. Öğrenci genel veya detaylı analizleri neticesinde öğrenci ile ilgili veliyle görüşülmekte ve kayıt tekliflerimiz sunulmaktadır. Kayıt için anlaşma sağlandığı takdirde velimiz etkin eğitim modeli çerçevesinde dizayn edilmiş olan veli ile kurum arasında yapılan eğitim sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Bu sözleşme etkin eğitim modelinin ilk aşaması olup, velinin sözleşmeye uyması ve gerekenleri uygulaması hedefimize ulaşma adına bizim için çok önemlidir.

GRUP SAYILARIMIZ

"Her öğrenci özeldir" ifadesi kurumumuzun özel bir sloganı olarak kullanılmaktadır. Bu sloganın gereği öğrencinin kendi özel durum ve seviyesine uygun gruplarda eğitim görmesi ve kendisine uygun danışmanlık hizmeti alması eğitim modelimizin olmazsa olmazıdır. Bu sebeple aşağıdaki gruplar oluşturulmuş ve program içeriğimiz gerekli eğitim programları ile dizayn edilmiştir. Öğrencilerimizin daha etkili ve verimli bir eğitim alabilmeleri için hazırlanmış aşağıdaki programlarımız öğrenci analizlerimizden sonra veliye teklif olarak sunulmakta ve öğrenci başarısı için ilk adımın önemi ifade edilmektedir.

Özel Gruplar (1 kişilik)

Özellikle ; dikkat eksikliği yaşayan, dersleri çok zayıf olan altyapı eksikliği yaşayan, altyapısı çok sağlam olup çok özel çalışma yapılması gereken, dikkat dağınıklığı olan birebir çalışma isteyen veya kendi isteğiyle birebir eğitim isteyen öğrenciler için hazırlanmış paket programladır.

VİP Gruplar (3 kişilik)

Dikkat dağınıklığı yaşayan öğrencileri öncelikle düşündüğümüz veya özellikle 3 kişilik grup isteyen öğrenciler için hazırlanmış paket programlardır.

Omega Gruplar (12 kişilik)

Ders dinleme ile ilgili herhangi problemi olmayan liseli öğrenciler için hazırlanmış yönelik paket programlardır.

Standart Gruplar (16 kişilik)

Ders dinleme ile ilgili herhangi problemi olmayan ilk ve ortaokul öğrencileri için hazırlanmış paket programlardır.

ETKİN EĞİTİM MODELİ

Danışman

Bireyin kendisini tanımasını, güçlü yanlarını ortaya çıkarmasını, yeteneklerini keşfetmesini, amaçlayan, hedef kaymalarını saptayıp hedefe yönlendirem, kaynaklarını maksimum kullanmalarını sağlamasına çalışan, kişisel stratejilerini belirlemelerinde yol gösterici olan profesyonel rehberlerdir.

Hedef

Bireyin psikolojik, sosyolojik ve akademik analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve en etkin uygulamalarla problemin çözülmesidir.

MODEL UYGULAMALARI

Gurur Tablomuz

Etkin Eğitimde Başarılarımızla Eğitime Devam Ediyoruz

Başarılarımız

Öğrenci & Veli Görüşleri

Bizi tercih eden öğrenci ve velilerimizin düşünceleri

Tüm kurumlarımız "Etkin Eğitim Modeli" ile dizayn edilmiştir.

Ana Okulundan, 12. Sınıfa Kadar...

Detay Bilgi