Etkin Eğitim
SİZİ ARAYALIM

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
İlgili birim en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır.

DANIŞMANLIK

Etkin Eğitim Kurumları

  KURUMLARIMIZ / DANIŞMANLIK / MENTÖRLUK SİSTEMİ

  MeBir öğrencinin hayat serüveninde etkin olmanın, hayatını keşfederken disiplinize etmenin formülü: İnsanı tanımak, özeliliklerini keşfetmek, kapasitesine göre uzmanlaştırmak veya kanalize etmektir. Etkin Eğitim Kurumlarındaki mentorlük tam anlamıyla öğrenciye bunu ifade eder ki Eric Parsloe, mentorlüğü tanımlarken “Mentorluk, insanların kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, performanslarını geliştirmek ve olmak istedikleri kişi olabilmeleri için kendi öğrenim süreçlerini yönetme konusunda destek olmak ve onları teşvik etmektir.” şeklinde tanımlar. Mentörluk, yetenek ve tecrübelerden faydalanılarak kurulan bir öğrenme ortaklığıdır. Bu ortaklık, bilgeliğin aktarımını ve paylaşımını merkeze alan, başarıya giden yolu aydınlatırken, her iki tarafın da yeni bakış açıları geliştirdiği karşılıklı bir öğrenme ve güç birliği sürecidir. Mentor, yaparak ve yaşayarak öğrenmiş deneyimli bir gönüllü rehberdir. Mentörlük hizmeti alan öğrencilerimiz ise gelişime ve değişime açık, eğitilmeye değil, öğrenmeye susamış, başarıya giden yolda, mentörun sadece bir yol arkadaşı olduğunu ve süreci yönetmesi gereken asıl kişinin kendisi olması gerçeğinin bilincindedir. Bir öğrencinin içindeki öğrenme isteğini keşfetmesine yardım etmek, ona bir şey öğretmekten daha fazla motive eden bir eylemdir. Gelişen teknolojiyle beraber bilgiye ulaşmak herkes için artık çok kolay. Fark yaratanlar, bilgiye erişip onu ezberleyenlerden ziyade, bilgiyi süzüp, yorumlayıp, inşa edebilen bireyler olacaklar.


  ETKİN MENTÖRLÜK SİSTEMİ(EMS)

  Öğrenci mentörlüğü öğrencinin gelişimini destekleyen bir destek hizmetidir. Mentör, öğrencinin akademik başarısını, sosyal ilişkilerini ve duyuşsal alanlarını analiz ederek öğrencinin kendini tanımasında yardımcı olur. Ayrıca derslerdeki başarısı arttırmada ve odaklanma sorunlarına çözüm bulmasında öğrencinin yanındadır.


  Öğrenci mentörü ilk olarak öğrencinin kendini tanımasına ilgi ve tutumlarına yönelik farkındalık kazanmasını sağlar. Öğrencinin gizil yanlarının ortaya çıkarılması, potansiyelini tam olarak kullanabilmesine destek verir.


  Öğrencinin okul hayatı, aile, arkadaş ve öğretmen ilişkilerinin tamamı bir bütündür. Öğrenci Mentörü öğretmen, veli, öğrenci ilişkisinde köprü görevi görerek öğrencilerin süreçten tam ve eksiksiz faydalanmalarını sağlar. Böylece öğrenciyi bir bütün olarak ele alarak akademik başarının arttırılmasını sağlar. Akademik başarının arttırılmasında ise ilk aşama hedef belirlemedir. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler oluşturmasını sağlar. Bu sayede ben yapabiliyorum, başarabiliyorum algısı oluşturarak öğrencinin özgüveni arttırılır.


  Her öğrencinin kendine özgü öğrenme stilleri, baskın zeka tipi ve ders çalışma tekniği vardır. Bazı çocukların sayısal zekâsı daha baskın iken, sözel becerilerde sayısal becerilerin gerisinde kalabilir. Bu durum öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Öğrenci Mentörü bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencinin kendine özgü ders çalışma tekniklerini öğrenmesine yardımcı olur


  ÖZETLE ÖĞRENCİ MENTÖR

  Öğrencinin;

  • Kendini tanımasını ve gizil yanlarını fark etmesini sağlar.
  • Çok ders çalışmak yerine verimli ders çalışmanın önemli olduğunu kavramasını sağlar.
  • Sosyal ilişkilerinin düzenlenmesi ve kendini ifade etmesinde rehber konumundadır.
  • Aile ilişkilerinde yaşanılan sorunların çözümlenmesi için destek verir.
  • Kendini tanımasını sağlayarak gerçekçi ve ulaşabilir hedefler belirlemesini sağlar.
  • Gelişim dönemlerinde karşılaşabileceği sorunlara çözüm bulmasına yardımcı olur.
  • Deneme sonuçlarını analiz ederek yeni yol haritası oluşturur.
  • Öğretmen, öğrenci ve veli arasında iletişimi sağlayarak öğrencinin eğitim sürecinden eksiksiz faydalanmalarını sağlar.

  Ayrıca;

  • Süreç içerisinde motivasyon arttırma çalışmaları yapar.
  • En önemlisi de öğrencinin hangi dersi, ne kadar, hangi kaynaktan ve ne kadar süre ile çalışması gerektiği konusunda rehberlik eder.

  ETKİN MENTÖRLÜK SİSTEMİNDE (EMS) 10 ALTIN KURAL
  • Öğretmen, öğrenci, aile etkileşimi ve koordinasyonu, sistemin ana dinamiğidir.
  • Öğrencinin tüm yönleriyle tanınması ve analiz edilmesi sistemin ilk basamağını oluşturmaktadır.
  • Uluslararası geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış testler kullanılarak öğrencinin genel durumu ortaya konulmaktadır.
  • Sistemin en önemli unsurlarından biri olan ailenin ayrıntılı incelenmesi, sistemi güçlendiren en önemli can damarıdır.
  • Analizler sonucunda ortaya çıkan tabloya göre, öğrencinin gelişim takvimi planlanarak özel proje ve yol haritası hazırlanmaktadır.
  • Proje ve yol haritalarının uygulanması sırasında, öğrencinin motivasyonu ve hedefine uygun çalışması sağlanmaktadır.
  • Takiplerin devamlılığı mentörlerin olmazsa olmazı olup, tüm çalışmaların disiplinli bir şekilde yürümesi ve uygulanması, haftalık periyotlarla takip edilmektedir.
  • Başarıya doğru ilerlerken ortaya çıkabilecek psikolojik duygusal ve davranışsal problemlerle ilgilenip, hedeften sapmadan yolculuğa devam edilmektedir.
  • EMS sisteminde öğrenmeyi öğretmek, öz disiplini kazandırmak ve mutlu bir yaşamı hedeflemek esas alınmaktadır.
  • EMS sisteminde velinin öğrenci başarısındaki rolü ortaya çıkartılarak bunun hayat boyu sürmesi sağlanmaktadır.

  VELİ REHBERLİĞİ

  Öğrencinin kurum dışındaki bireysel çalışmasının daha verimli geçmesi ve kontrolü için her ay veli ile birebir görüşülür. Çalışma ortamı, etütlerin ne kadar verimli yapıldığı, teknolojinin öğrenci üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirilip varsa aksaklıklar öğrenci ile konuşulur. Etütlerin verimli geçmesi sağlanır. Eğitim sürecinde öğrenciye sadece çalışma ortamı hazırlama, harçlık, yardımcı kaynak temini gibi destekler yeterli değildir, psikolojik destek de verilmesi gerekir. Bunun için de aylık veli görüşmelerimizde velilerimiz mentörlerimiz tarafından yönlendirilir.

  Öğrencilerin meslek seçimlerinde velilerin çok büyük baskısı oluyor. Birçok veli hayalindeki mesleği çocuğunun yapmasını istiyor ve erken yaşlardan itibaren bunun baskısını hissettiriyor. Çocuğunun o mesleğe ilgisini ve yetkinliğini çoğu zaman göz ardı ediyorlar. Mentörlerimiz öğrencinin ilgisi ve yatkınlığı olan mesleklerin tespitini yapıp hem öğrenciyi hem de veliyi bu konuda yönlendirir. Yanlış yapılan bir üniversite tercihi ve meslek seçiminden dolayı birçok öğrenci üniversite eğitimini yarıda bırakıp tekrar sınava hazırlanıyor. Böyle bir durumda hem öğrencinin hem de velinin kayıpları çok büyük olabiliyor.


  MENTÖRLÜK SİSTEMİ NEDİR?

  Mentör, öğrenciye hedef noktasında yol gösteren kişiye denir. Mentörlük sistemi öğrenciye planlama, düşünme, içsel motivasyon ve değer olgusu ile eğitim hayatında çalışma düzenini, ihtiyaçlarını kişisel özelliklerine uygun şekilde uygulamaya koyarak başarısına katkıda bulunmayı amaçlar.


  KURUMUMUZ DA MENTÖRLÜK SİSTEMİNİN AMACI;

  Kurumumuz da öğrenme perspektifi çerçevesinde gelecek nesillerimizin tanı ve plan dahilinde kendi öz becerilerini doğru kanal, analizci yaklaşım farkındalığıyla aktif öğrenmeye hazırlık sürecinde yanında olmayı amaçlıyoruz. Bu evrede öncelik olarak çocukta var olan potansiyeli objektif ve subjektif test uygulamaları yaparak belirliyoruz. Bu testler sayesinde çocuğumuzda;

  • Dikkat algısını
  • Konsantrasyon sürecini
  • Hafıza (bellek) sistemini
  • Mantık muhakemesini
  • İşlem hızını
  • Okuma yazma becerileri
  • Özel öğrenme güçlüğü durumunu
  • İnce ve kaba motor gelişimini
  • Görsel-mekansal belleğin durumu
  • Sosyal beceri-Özbakım durumunu
  • El-göz koordinasyonu
  • Şekil-zemin ayrımı
  • Davranış becerilerini
  • Algılama sabitliği
  • Mekan konumu-ilişkilerini
  • Akademik başarısını
  • Temsil sistemlerini( görsel, işitsel, kinestetik)

  belirleyerek yapılacak olan çalışma planını aile paylaşıyoruz. Çocuk ile bire bir yapılan eğitimler gizlilik ve güven aşaması göz önünde bulundurarak aileyi de bilgilendiriyoruz. Çocuğun gündelik yaşantısını, zamanını en verimli şekilde devam etmesi için günlük, haftalık, aylık ders çalışma çizelgesi, davranış cizelgesini, sorumluluk alanlarını, sosyal faaliyetlerini, uyku düzenini, gerektiği taktirde yeme-içme sistemine kadar planlama yaparak aile ile uyum içinde çalışma durumunu sağlıyoruz. Okul ve ev arasındaki iletişimi bu sayede sürekli ve etkin tutarak çocuktaki kişisel planlarda alışkanlıklarında ve ihtiyaçlarında pozitif alan yaratmış oluyoruz.


  KURUMUMUZ DA MENTÖRLÜK SİSTEMİ NASIL İŞLER?

  Mentör öğretmen; Öğrencinin sınavlara ve gelecek yaşamsal deneyimlerine hazırlık sürecinde aktif rol oynamaktadır. Kurum olarak öğrencilerimizin problemlerinin çözümlenmesinde, hedeflerin yerine getirilmesinde yöntemler sunarak başarıya ulaşmak için destek veriyoruz.


  MENTÖR ÖĞRETMENLERİMİZ
  • Öğrencinin akademik başarısı ile ilgilenir.
  • Öğrencinin zamanını aktif kullanmasına olanak sağlar.
  • Olumlu duygu ortamı eşliğinde öğrenciyi motive eder ve destekler.
  • Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarını belirler.
  • Öğrencinin iç motivasyon, özgüven ve disiplin düzeninde aktif rol alır.
  • Aile ile bilgi alışverişi yapar.
  • Aile ile düzenli aralıklarda bire bir görüşmeler yaparak bu sürecin sağlıklı iletişim halinde devam etmesini sağlar.
  • Öğrenci ile beraber haftalık ve aylık hedefler belirler.
  • Sınav sonuçlarını değerlendirir.
  • Özel olarak yapılmış olan testlerin sonuçları öğrenci ile beraber değerlendirmeye alınır düşünce ve izlenilmesi gereken yol hakkında aile ile görüşme yapılır.
  • Öğrenciyi ile ortak kararlar doğrultusunda çözüm stratejileri belirlenir.
  • Öğrenci ile bire bir görüşme ve değerlendirme zamanları belirlenir.

  BU SİSTEM İLE ÖĞRENCİ NELER ELDE EDER?
  • Test çözme tekniklerini öğrenir.
  • Günlük haftalık ve aylık hedefler koyarak zamanı aktif kullanmaya başlar.
  • Sorumluluk bilinci gelişir.
  • Hedef noktasına gidiş yolunda net adımlar atmaya başlar.
  • Disiplin bilincine varmaya başlar.
  • Okul ve sosyal hayatında var olan başarısızlık korkusu ortadan kalkmaya başlar.
  • Konsantrasyon sorunu ve dikkat dağınıklığı ile başa çıkmayı öğrenir.
  • Öğrenci kendi öğrenme stilinin farkına vararak işlevsel noktalarda başarılı olmaya başlar.
  • Öğrenci içsel benliğini keşfederek zihne pozitif odaklanmayı öğrenir.
  • Hem sosyal hem eğitim hayatında durum denetleme, duygu yönetme, performans aralığını değerlendirme, düşünsel özgürlük bağını kendi kurmaya başlar.
  • Kaygı ve stres anını yönetmeyi öğrenir.
  • Öğrenci daha önceden belirlenmiş olan yetenek ve ilgi alanlarının gelişme farkını kendi gözlemlemeye başlar.
“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

 • İNSAN KAYNAKLARI

  Etkin Eğitim Kurumları en değerli kaynağımızın insan olduğunu bilerek, Etkin olmaktan mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefler. Etkin Eğitim Kurumları olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm kurumlarımız için web sayfamız insan kaynakları formunu doldurmanız yeterlidir.

 • EKİBİMİZE KATILIN