Etkin Eğitim
SİZİ ARAYALIM

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
İlgili birim en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır.

DANIŞMANLIK

Etkin Eğitim Kurumları

KURUMLARIMIZ / DANIŞMANLIK / GETAP

“ZİHİN FONKSİYONLARINI ÜSTÜN BİR PERFORMANS İLE ÇALIŞTIRIR"

1.GETAP nedİr? GETAP® İle Nöronlar Arası İletişim İnanılmaz Artar. Nöronlar Arası İletişimin Artması İle Birlikte Sinapslar Yani Bağlantı Noktaları Güçlenir Ve Yepyeni Bağlantılar Oluşur. Bu Süreç Beynimizin Zihin Fonksiyonlarının Üstün Bir Performans İle Çalışmasını Sağlar. Sonuç Olarak Beynimiz Çok Daha Verimli Bir Hale Gelir Ve Başarı Performansı Yükselir.

GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekayı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP®’ın içeriğinde zekanın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanan GETAP®, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP®, Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP®, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır.

Bu bileşen ve beceriler şunlardır:
• ZEK (IQ)
• Akıcı Zekâ (Gf)
• Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım
• Kristalize Zekâ (Gc)
• Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür
• Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
• Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım
• Kısa Süreli Bellek (Gsm)
• Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
• Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
• Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akıcılık,
Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık
• Görsel İşlemleme (Gv)
• Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal
Tarama, Sıralı Algısal Tümleme
İşitsel İşlemleme (Ga)
• Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel
Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama
• İşlem Hızı (Gs)
• Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı
• Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
• Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
• Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Sonuç olarak zekanın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. Ayrıca GETAP®, sadece zekâyı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir. Bu beceriler şunlardır:
• Çalışma Hızı
• El – Göz Koordinasyonu
• Kalem Kullanma Becerisi

“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

.GETAP’ta Neler Var ve Nasıl Uygulanır? GETAP®, Bireylerin Zihin Performans Düzeylerine Göre Üç Alt Program Şeklinde Uygulanmaktadır. Bu Alt Programlar Şunlardır :
• Geliştirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 60 puan altında alan bireyler dahil edilmektedir.
• Güçlendirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 60-75 arası puan alan bireyler dahil edilmektedir.
• Koruma Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 75 üzerinde puan alan bireyler dahil edilmektedir.
GETAP® için temel hedef, bireylerin zihin performanslarını bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman personeller gözetiminde haftada 2 seans olarak uygulanan GETAP®, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.

3.GETAP İçeriğinde Neler Var? GETAP®, Toplam Altı Maddeden Oluşan Çok Geniş Bir İçeriğe Sahiptir. Bu Maddeler Şunlardır:

1) GETAP® Yazılımı GETAP® Yazılımı, bireylerin zihin gelişim süreçlerini takip eden profesyonel bir bilgisayar yazılımıdır. Projesi GETAP ARGE® ‘ye ait olan bu yazılımın, puan hesaplama formülleri EMPİAR Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri Tic. A.Ş, Mühendislik çalışmaları ise KODSİS Bilgi Sistemleri ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. GETAP® Yazılımının ölçme ve değerlendirme işlemleri konularında geçerli ve de güvenilir olduğu Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi araştırmacıları(4) tarafından incelenip onaylanmıştır.

2) GETAP® Egzersizleri GETAP® Egzersizleri, beynimizin zihin fonksiyonlarını geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, gelişimsel olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerilerini içeren birer kağıt ve kalem etkinliğidir. Bu etkinlikler bir bilgisayar uygulaması değildir. Çünkü, bilgisayar uygulamaları için basit bir ‘tıklama’ eylemi gerekirken; kâğıt ve kalem etkinlikleri için el ve dokunum becerisi gerekmektedir. Ayrıca, bireylerin kısmen de olsa bilgisayardan uzaklaşarak kağıt ve kaleme odaklanmaları başarı için gerekli bir adımdır. Çünkü kağıt ve kalem gelişimin zeminini oluşturur. Yedi yıllık disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olan GETAP® Egzersizleri, tamamı özgün toplam 50 farklı zihin egzersizinden oluşmaktadır. Her biri 5 seviye olan ve her seviyesinde 30 adet uygulama sayfası bulunan bu egzersizler, bilimsel yöntemlerle(5) geliştirilmiştir.

3) GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları, bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek amacı ile hazırlanmış genel değerlendirme formlarıdır.

4) ZPT® (Zihin Performans Testi) ve Raporu ZPT® (Zihin Performans Testi), her yaştan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış(6) zihinsel bir yetenek testidir. Uygulama süresi 30 ile 90 dakika arasında değişen bu test sonucunda; bireylerin Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme, İşlem Hızı ve Zihin Performansları ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilir. Puanlaması 0 ile 100 arasında değişen ZPT® (Zihin Performans Testi), beş eşdeğer testten oluşmaktadır. Bu testlerden ilki GETAP® öncesi ön test olarak, diğer dördü ise 3 aylık periyotlar halinde takip testi olarak uygulanmaktadır. Bu testin bütün yasal hakları GETAP®’a aittir. Zihin Performans Testi Raporu ise test sonuçlarının ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafiklerin yer aldığı bir değerlendirme raporudur.
) GETAP® Gelişim Raporu GETAP® Gelişim Raporu, bireyin kişisel ve gelişimsel bilgilerinin yer aldığı bir değerlendirme raporudur. İçerisinde ZPT® 1 (Zihin Performans Testi 1) sonuçları, ZPT® G (Zihin Performans Testi Gelişim) sonuçları, GTP® G (GETAP® Gelişim) sonuçları, EGZ P (Egzersiz Performans) sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafikler yer almaktadır.
6) GETAP® Uygulama Materyalleri ve Dosyası GETAP® Uygulama Materyalleri; bir adet kurşun kalem, bir adet sil-gi, bir adet notluk ve bir adet kronometredir. GETAP® Dosyası ise bireylerin kişisel ve gelişimsel dokümanlarının yer aldığı bir arşiv dosyasıdır.

4.GETAP Gelişim Takibi Nasıl Yapılır? A) GETAP® Test Gelişim Takibi
GETAP® Test Gelişim Takibi, ZPT® (Zihin Performans Testi) ile bireylerin zihin per-formans düzeylerinin belirlenmesi ve zihin performans gelişimlerinin ölçülmesidir. ZPT®, beş eş değer testten oluşan zihinsel bir yetenek testidir. Bu testler şunlardır:
A) GETAP® Uygulama Gelişim Takibi
GETAP® Test Gelişim GETAP® Uygulama Gelişim Takibi, bireylerin zihin performans gelişimlerinin GETAP® Egzersizleri ile ölçülmesidir. Bu yöntem, uygulanan her bir egzersizden elde edilen verilerin puana dönüştürülerek gelişimlerin anlık olarak da takip edildiği özel bir tekniktir.

5.GETAP Sonu Değerlendirmeler Nelerdir? “DÜNYADA EN TRAJİK ŞEY,BİR YETENEĞİN HEBA OLMASI VEYA KENDİNİ GÖSTEREMEMESİDİR.”
GETAP® Sonu Değerlendirmeler, GETAP®’a kayıtlı bireylerin velileri tarafından yazılı olarak yapılan bir GETAP® sonu gelişim değerlendirmesidir. Bu değerlendirmeler şunlardır:
• Anlatılanları çabuk kavrıyor.
• Çevresindeki insanlarla iyi geçiniyor.
• Çizim yapmayı veya yazı yazmayı seviyor.
• Daha başarılı olmak için gayret ediyor.
• Değişiklikleri hemen fark ediyor.
• Dikkatini uzun süre koruyor.
• Düzenli olarak zekâ oyunları oynuyor.
• Düzgün konuşuyor.
• Eşyalarını düzenli kullanıyor.
• Görevlerini zamanında tamamlıyor.
• Kendi sorunlarını kendi çözüyor.
• Kendini rahat ifade ediyor.
• Kontrollü hareket ediyor.
• Nerede nasıl davranacağını biliyor.
• Okula isteyerek gidiyor.
• Okumayı veya dinlemeyi seviyor.
• Öğrendiklerini kolaylıkla hatırlıyor.
• Sorumluluklarını tek başına yapıyor.
• Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanıyor.
• Uyarıları dikkate alıyor.
• Yaptığı bir işe çok iyi konsantre oluyor.

  • İNSAN KAYNAKLARI

    Etkin Eğitim Kurumları en değerli kaynağımızın insan olduğunu bilerek, Etkin olmaktan mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefler. Etkin Eğitim Kurumları olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm kurumlarımız için web sayfamız insan kaynakları formunu doldurmanız yeterlidir.

  • EKİBİMİZE KATILIN