Etkin Eğitim
SİZİ ARAYALIM

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
İlgili birim en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır.

DANIŞMANLIK

Etkin Eğitim Kurumları

KURUMLARIMIZ / DANIŞMANLIK / HİZMETLERİMİZ

“HER ÖĞRENCİ İÇİN ÖZEL STRATEJİ”

1.AKIL ZEKA OYUNLARI PROGRAMI Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği bu programda;
a.Geleneksel Akıl Oyunları
b.Mantık Yürütme/ Problem Çözme Oyunları
c.Görsel / Uzamsal Becerileri Geliştiren oyunlar
d.Sözel İfade Becerilerini ve Hızlı Karar Verebilmelerini Geliştiren Oyunlar
e.Strateji Geliştirme Oyunlarına yer vermekteyiz.

2.DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME: Öğrencilere yeni davranış kazandırma ve kazandırılmış davranışları sürdürme davranış değiştirmedir.
Davranış değiştirme eğitimi ile istenmeyen davranışın oluşmasına neden olan etmenleri tespit ederek öğrencinin istenmeyen ve olumsuz davranışlarını olumlu ve istenen davranışa dönüştürüyoruz.

3.AKADEMİK DESTEK Okulda verilen ödevler çocuklar için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bazı çocuklar, sadece sevdiği derslerle ilgili ev ödevlerini yapma konusunda istekli olurken, bazı çocuklar ise bütün ev ödevlerini sıkıcı buluyor. Ödev yapma konusunda isteksizliklerin sebepleri ve çözüm yolları hakkında analizler yaparak, çocuğun ödev yapına branş öğretmenlerimiz ile destek sağlıyoruz ve akademik anlamda başarısını arttırıyoruz.
Akademik Destek Kapsamında Yaptığımız Çalışmalar
Pisa Çalışmaları
Programlama

4.ATÖLYE ETKİNLİKLERİ -Ahşap Atölyesi
-Masal Atölyesi
-Zeka Oyunları Atölyesi
-Yaşam Becerileri Atölyesi
-Mutfak Atölyesi

“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

6.DEĞERLER EĞİTİMİ Değerler, her insanın içinde gizli olarak var olan, doğuştan getirdiği, insanı insan yapan temel değerlerdir. İnsan bunları dışardan elde edemez; bunlar, içten dışarıya doğru meydana çıkarılmalıdır. Fakat insan, doğuştan kendinde var olan insani değerleri unuttuğu için bunları ortaya çıkarmakta ve eyleme çevirmekte güçlük çekmektedir. "Unutmak" ile kastettiğimiz, çocuğumuzun doğduktan sonra, karekterini oluşturan çağa kadar, önce aile, arkadaş, komşu, çevre, okul ve medya gibi unsurlardan etkilenmesidir. İlk eğitimi oluşturanın, tüm bunların bir karışımı olduğunu biliyoruz. Gerçek eğitim, zihindeki kirlilikleri yok ederek, karekteri geliştirendir. Öğrencilerin iyi not almaları yeterli olmamalı, kötü ihtarlar almamaya dikkat etmelidirler. Ancak o zaman aldıkları notların bir değeri olur. Okuma yazma bilen, diplomaları olan kimseye iyi eğitim görmüş dememiz için, kitabi bilgilerinin erdem, görev, disiplin ve inançla yoğrulmuş olması gerekmez mi? Erdemlilik bahşetmeyen bir eğitim gerçek eğitim değildir.

Bugün, dünyanın ihtiyacı olan eğitim, insani değerleri içeren, hayat boyu sürecek, sevgi ile insanı bütünleştirecek, dünyaya huzur getirecek bir eğitimdir. Bazılarının mutlu, bazılarının mutsuz olması yeterli değildir. Herkesin mutlu olması gerekir. Bu da ancak insani değerlerin uygulanması ile mümkündür.
İnsani Değerler Eğitimi, HAKİKAT, SEVGİ, DOĞRU DAVRANIŞ, İÇ HUZUR ve ŞİDDETTEN KAÇINMA 'dan oluşan beş temel evrensel değer ve bunların alt değerlerinin işlendiği bir programdır. Birçok dinin ve idealin bu değerleri ortaklaşa paylaşmalarına karşın, İDE programı içeriği ve öğretim tekniği açısından özgündür.

İDE programını destekleyenler, toplumların, suç işleme, ırkçılık, şiddet, uyuşturucu kullanımı, kendine değer vermeme, başkalarına saygı duymama ve başarı düşüklüğü gibi sorunlarıyla, beş temel evrensel değerin, evde, okulda ve işte uygulanması ve içselleştirilmesi sayesinde başa çıkılabileceğine inanmaktadırlar. Çocukların ve gençlerin, toplumun yararlı üyeleri haline gelebilmeleri için ahlaki ve toplumsal sorumluluk anlayışı veren İDE programının eğitim sistemimiz içinde yer alması kaçınılmazdır. İnsani Değerler Eğitiminin amacı, değerleri çocukların gelişmekte olan kişiliklerine tanıtmaktır. Bu, onların hayatlarını dolu dolu yaşamalarını ve kendilerinden daha az şanslı insanlarla bunu paylaşmalarını sağlar. Toplumun, ülkenin ve dünyanın genel refahına katkıda bulunma bilinci ve mutluluğu, çocuğun karakter gelişiminde olumlu etki yapar. Çocuklar, bu beş evrensel değeri yaşamak için gerekli yetenekleri edinecekler. Hayata geçirebilmek için ise dinamik ve uygun yollar deneyerek, hareketlerinin sonuçları için sorumluluk duygusu geliştireceklerdir. İnsani değerleri, kişilik gelişiminin özü olarak alan çocuk, düşünce, söz ve davranıştaki birlik ve uyumun vazgeçilmezliği ile yaşamını gerçek anlamda zenginleştirecektir.

7. NEUROFEEDBACK EĞİTİMİ: Neurofeedback, beyin dalgaları düzensizliklerinde uygulanan bir öğrenme yöntemidir. Geribildirim yaparak beyin dalgalarını düzenleyen bir eğitimidir.
Neurofeedback, beyin dalgalarının bilgisayar ortamına aktarılarak düzensiz çalışan kısımlarının tespit edilmesine dayanan bir beyin eğitimi yöntemidir. Bir öğrenme stratejisidir. “Sinir geribildirimi”, “nörolojik geribildirim” olarak da tanımlanır. İnsan beynindeki elektrik akımlarının değiştirilebildiğinin kanıtlanmasının ardından Neurofeedback yöntemi kullanılarak beyne ürettiği elektrik akımını değiştirmek öğretilir. Bu eğitim sırasında beyin koşullanır ve operant (edimsel) koşullanma ile klasik koşullanmayı tekrar öğrenir. İnsanlar çocukluktan itibaren öğrendiklerini operant ve koşullanma yöntemleri ile beyne kayıtlar. Bu kayıtlamalar bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir. Neurofeedback ile bu doğru gitmeyen kısımlar tespit edilir ve tekrar yeni kayıtlama ile beynin düzenli çalışması öğretilir.
Neurofeedback yöntemi ile beyindeki düzensiz bağlantılar tespit edilir. Görsel ve işitsel uyarıcılarla beyin dalgalarının düzenli hale gelmesi sağlanır. Aynı zamanda oyun teknolojisi ile kişiye özel terapi sunan bir geribildirim yöntemidir. Beynin adaptasyon yeteneğini kullanır. Hastalığı yok etme amacıyla değil hastalığın yol açtığı olağandışı durumları ortadan kaldırmayı hedefler. Neurofeedback Nasıl Uygulanır?
Neurofeedback eğitiminde beyin dalgaları kafaya yerleştirilen çeşitli algılayıcılarla bilgisayar ortamına aktarılır. Bilgisayar ortamına aktarılan beyin dalgaları, daha önceden tespit edilen beyindeki dijital Elektroensefalografi (EEG) kayıtlama sistemi ile karşılaştırılan veri tabanında normalden sapma yerleri bu programa işlenir. Kişi bu sapma yerlerine göre kendi beyin dalgasını değiştirmeyi öğrenir. Her öğrenme sonrası program bir müzik sesi veya başka bir yöntemle ödüllendirme yapar ve beyin koşullanır. Bu ödüllendirme sonucu beyin kendini bilinçaltından değiştirmeye başlar. Neurofeedback, beynin adaptasyon yeteneğini ortaya çıkarmak için düzenli aralıklarla istenen düzeyde uyarım yapar. Kişilerin adaptasyon yeteneğine göre de yöntemin faydası ve uygulama süreleri değişebilir. Elektroensefalografi (EEG), beyindeki sinir hücrelerinin elektriksel faaliyetinin beyin dalgaları halinde kağıda dökülmesi yöntemidir. Neurofeedback, EEG düzensizliklerini ve problemlerini ele alarak değerlendirir ve çözüme ulaştırır.
Hangi Sorunlar İçin Kimlere Uygulanabilir?
Her yaştaki insanlara uygulanabiliyor. Bu yöntemle özellikle dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite sorunlarının çözümünde çocuklarda yüzde 80 oranında başarı elde edilebiliyor ve kalıcıdır. Yüzme ve bisiklet kullanmayı öğrenme gibi koşullanma yöntemiyle öğrenilerek beyne kayıtlanıyor ve unutulmuyor. Öğrencilerde ders kaygısı, stres ve takıntı gibi sorunların çözümü, uyku problemleri, baş ağrıları gibi rahatsızlıklarda kullanılabiliyor. Neurofeedback ile birçok sorun ve hastalık tespit edilebiliyor ve geleceğe yönelik sorunların önüne geçilmiş oluyor. Merkezi sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına da katkı sağlıyor. Entelektüel yetenekler ve duygusal kaynaklar Neurofeedback eğitimi ile geliştirilebiliyor.
Neurofeedback’in genel olarak kullanıldığı başlıca sorunlar şunlardır;
Dikkat bozukluğu
Motivasyon eksikliği
Sınav kaygısı ve ders başarısızlıkları
Öğrenme becerisi geliştirme
Zihinsel ve zeka performans artırma
Yeme düzensizlikleri ve obezite
Uyku problemleri, uyurgezerlik
Migren ve baş ağrısı sorunları
İsteksizlik, uyuşukluk, hırçınlık
Hiperaktivite, otizm
Obsesif kompülsüf bozuklukları
Ergenlik sorunları
Depresyon, stres ve davranış bozuklukları
Epilepsi nöbetleri
Unutkanlık, panik atak ve kaygılar

8.BİOFEEDBACK EĞİTİMİ Kişilere fiziksel ve zihinsel tepkilerini ölçümlerle göstererek bunları kontrol etmeyi öğreten yöntemdir.
Biofeedback ya da uygulamalı fizyopsikolojik geribildirim, kişiye kas gerilimi, ağrı, vücut ısısı, beyin dalgaları ve diğer vücut fonksiyonları ve süreçlerini; gevşeme, imgeleme ve diğer bilişsel kontrol teknikleriyle denetlemeyi öğreten bir eğitimdir. Biofeedback adı, bunları yönetebilecek teknikler geliştirebilmesi için kişiye biyolojik sinyallerin geribildirimi ya da gönderilmesi anlamına gelir. Biofeedback sırasında vücuda özel sensörler yerleştirilir. Bu sensörler kişinin sorun yaratan belirtilere neden olan kalp atışı, tansiyon, kas gerilimi (EMG ya da elektromiyografik feedback), beyin dalgaları (EEC ya da elektroansefalografik feedback), solunum ve vücut ısısı (termal feedback) gibi vücut fonksiyonlarını ölçer. Verileri ise kopya kağıdı, ışıklı görüntüleme ya da bir dizi bip sesi gibi görsel ve/veya işitsel çıktılara dönüştürür. Kişi bir yandan ani feedback’leri biofeedback monitöründen görürken, fiziksel reaksiyonlarını hangi düşünce, korku ve zihin görüntülerinin etkilediğini fark etmeye başlar. Zihin ve beden arasındaki ilişkinin bu şekilde görüntülenmesi ile kişi aynı düşünce ve zihinsel görüntüleri küçük ipuçları olarak kullanabilir, çünkü bunlar anksiyete yerine derin bir gevşeme için hatırlatıcı görevi görür. Bu hatırlatıcılar aynı zamanda kalp atışı, beyin dalgası modelleri, vücut ısısı ve diğer vücut fonksiyonları için de uygulanabilir. Bu ise gevşeme egzersizleri, zihinsel imgeleme ve diğer bilişsel terapi teknikleri ile elde edilir.
Biofeedback tepkisinin meydana gelmesiyle kişiler biofeedback ekipmanı üzerindeki sensör okuyucu vasıtasıyla çabalarının sonuçlarını bilfiil görebilir ya da duyabilir. Bu teknikler bir kez öğrenilip de kişi gevşemek ya da belirtileri ortadan kaldırmak için zihinde canlandırma yöntemine geçebildiğinde, biofeedback ekipmanına daha fazla ihtiyaç duyulmaz. Artık kişinin elinde sorunlarla baş etmesi için güçlü, taşınabilir ve benlik-güdümlü bir tedavi aracı vardır.
Biofeedback eğitimi yoğun kaygı problemi yaşayan kişilerin bu kaygıyı nasıl ortadan kaldırabileceğine yardımcı olur. Bu eğitim ile yoğun sınav kaygısı olan çocuklar ve gençler kaygılarını kontrol altına alabilmektedir.

9.OBJECTIF VE PROJECTİF TESTLER Bireylerin herhangi bir niteliğini standart koşullar altında değerlendirmek amacı ile psikolojik testlerden yararlanılır. Psikolojik testler bireylerin çeşitli niteliklerini ölçmekle birlikte yaş, eğitim gibi değişkenler göz önüne alınarak bireyler arasındaki farkı da değerlendirmemize yardımcı olur. Psikolojik testlerde iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan biri değerlendirmeyi objektif yapmayı savunan psikometrik yaklaşım diğeri ise kişiyi bireysel ele alan ve ruhsal dünyadaki süreçleri değerlendirmeye yarayan klinik yaklaşımdır. Bu yaklaşımlar için objektif ve projektif testlerden yararlanılır. Standart değerlendirmelerde objektif testler kullanılırken yorumsal değerlendirmelerde projektif testler kullanılır.
Kurumumuzda yaş dönemine ve sorun alanlarına yönelik olarak objektif ve projektif testleri uyguluyoruz. Değerlendirme sonuçları ile ilgili aile yakınlarına bilgi veriyoruz ve ihtiyaca yönelik olarak danışmanlık sürecini yapılandırıyor, bireye özel programlar oluşturuyoruz.

HAKKINDA BİLGİ: Porteus Labirentleri. : Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Catell 2 A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Gessell: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

  • İNSAN KAYNAKLARI

    Etkin Eğitim Kurumları en değerli kaynağımızın insan olduğunu bilerek, Etkin olmaktan mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefler. Etkin Eğitim Kurumları olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm kurumlarımız için web sayfamız insan kaynakları formunu doldurmanız yeterlidir.

  • EKİBİMİZE KATILIN