Etkin Eğitim Kurumları
Etkin Eğitim Kurumları

10.

Sınıf

Onuncu sınıf bir öğrenci için rahat bir dönem olarak görülmektedir. Sekizinci sınıf stresinin bittiği üniversite sınavının daha uzak olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Bu sebepten dolayı öğrencinin akademik motivasyonu genelde zayıf olarak değerlendirilmektedir. Genelde öğrencilerin bu dönemde derslerine fazla ağırlık vermediği düşünülecek olduğunda bir öğrenci için aslında önemli bir fark atma zamanı olarak planlanması gerekmektedir. Tüm arkadaşlarının rakip olduğu bu dönemde biraz fazla çalışarak üniversite sınavına önemli bir yatırım yapmak gayet mümkün görülmektedir. Bu dönemde kurs olarak öğrencileri de çok yormadan motivasyonlarının güçlü tutulması ama bir sınav öğrencisi gibi de yorulmaması bu programımızın bakış açısını oluşturmaktadır. 

Öğrencinin her zaman yanında olmaya özen gösterilen ve veli görüşmeleri ile ailenin de sisteme dahil edildiği onuncu sınıflarımız için ihtiyacınız olan size uygun bir modülümüzü tercih edebilirsiniz.

Etkin Eğitim Kurumları

Modüllerimiz

Etkin Eğitim Kurumları
Okul ve Sınav Destek

Ara sınıf olarak adlandırdığımız öğrencilerimiz (5,6,7,9,10,11. Sınıf)  için düşünülmüş eğitim öğretim modülümüzdür. Bu sınıflardaki öğrencilerimizin direkt olarak önemli bir sınav kaygıları yoktur. Ama gelecekte yüzleşecekleri bu sınavlar için hazırlık yapmak zorundadırlar. Tüm çalışmalar ve hazırlıklar bu düşünceye göre şekillenmiş ve öğrencinin bir taraftan okul derslerindeki başarısı planlanırken diğer taraftan sınav teknikleri verilmekte, diğer taraftan ikisini birlikte götürebilme adına moral motivasyon çalışmaları yürütülmektedir.  Bu modülümüzde kullandığımız tekniklerimiz eğitim, ek ders, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, ders kaynakları, ara tatil programları, sosyal aktiviteler, veli toplantıları şeklinde yapılmaktadır.

EDM

Tüm derslerden kursa gelmek istemeyen, eksik olduğu dersler olduğunu düşünen öğrenciler için ders seçme imkanı sunan, seçtiği derse yoğunlaşarak eksiklerini giderme zemini oluşturan eğitim, ek ders, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, ders kaynakları, ara tatil programları, sosyal aktiviteler, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş tek ders grup modülümüz sayesinde Matematik, Fizik, Kimya derslerini seçme imkanınız bulunan modülümüzdür.

Özel Ders Birerebir ve Grup

Sınıf ortamında yeterince verim almadığını düşünen tüm öğrencilerimiz için hazırlanmış istediği branştan ve konudan ders alma imkanı sunan, öncelikle yapılan bir analizle eksik konu tespiti yapılan, bunun neticesinde çıkan rapor sayesinde eksiklerin giderilmesi için program yapılan, konu sonlarında gelişim durumu takip edilen, ödevlerle pratik yapması sağlanan eğitim, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, sosyal aktiviteler, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş modülümüzdür.

Hızlı Okuma

Her sınıf düzeyine yönelik; hızlı okuma ve anlamaya yönelik temel okuyucu eğitimleri, metinlerin öğrenci yaşına ve sınıf seviyesine uygun belirlenmesi, sisteme ilk girişinden itibaren okuma hızının sürekli ölçülmesi ve gelişiminin takip edilmesi neticesinde okuma anlama performansının üst seviyelere çekilmesi şeklinde dizayn edilmiş eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş modülümüzdür.

Psikolojik Destek

‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ hayatta biriktirdiğiniz ve örüntüler halinde sürekli karşılaştığınız sorunlara ilişkin yetkin beceri ve tecrübeye sahip bir uzman tarafından sağlanan psikolojik danışmanlık sürecidir. ‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ hem önleyici hem de iyileştiricidir. ‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ krizlerin şok ve etkilerinden kaynaklanabilecek sorunların üstesinden gelinmesine ve bunlarla başa çıkılmasına yardımcı olan eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri kullanılarak hazırlanmış özel bir modüldür.

Dikkat Güçlendirme

‘‘ETKİN Dikkat Güçlendirme’’ anlama, algılama, kavrama gibi yeteneklerin geliştirilmesi; görsel, sözel, sayısal alıştırmalar ile bilişsel yeteneklerin üst seviyeye çekilmesi; dikkat ve odaklanma sürelerinin arttırılması ; parçalar ve bütünün arasındaki ilişkilerin kavranması; bu ilişkilerden çıkarım yapma ve yorumlama becerisinin güçlendirilmesi; görsel ve işitsel dikkatin arttırılması süreçleriyle yürüyen eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri il yapılandırdığımız bir modüldür.

Mentorluk Birerebir

Tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik olan bu programımız öğrencilerimizin her konuda yol göstericisi, takipçisi, hedeflerine ulaştırıcısı olarak ifade edilebilir. Etkin de Mentor : Öğrenciye kariyer rehberliği ve desteği sağlayan, öğrenciye rol model olan, öğrenciyi aktif dinleyen,  öğrenciye kendi tecrübelerinizi aktararak yardımcı olan, gizliliğe sadık kalan,  öğrencinin öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olan,  öğrenciye bilgi kaynağı olan, öğrenciden geri bildirim veren ve alan, öğrencinin performansını ve aksiyonlarını değerlendiren, öğrenciye önerilerde bulunan, öğrenciyi denemeye ve risk almaya teşvik eden, öğrenciye problemlerini çözmesinde ve karar vermesinde uygun sorular sorarak yardımcı olan, öğrencinin özgüveninin güçlenmesine yardımcı olan, öğrencinin kendi kendine öğrenmesine yardımcı olan vs. bir yol göstericidir. Birebir mentorluk sayesinde öğrencinin yukarıda belirtilmiş olan tüm takipleri yapılan kişiye özel bir modüldür.

Yaz Okulu

Gerek LGS gerek YKS Türkiye de öğrencilerin hayatlarını etkileyen en önemli sınavlardandır. Bu sınavların hazırlığı kişiye göre değişmekle birlikte aylar hatta yıllar sürebilmektedir. Şu da bir gerçektir ki son sene yapılmış olan okul başlayınca başlayıp sezon bitince sınava girilen 9 10 aylık bir çalışma süreci yeterli olmayabilmektedir. En azından okul başlamadan önce yapılan bir ön hazırlık ve bazı konuların bitirilmesi hem psikolojik olarak hem akademik olarak öğrencimizin hazırlanmasına büyük katkı sunmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı yaz döneminde hazırlamış olduğumuz 2 aylık sınav hazırlık ön çalışması bizim deyimimizle yaz okulu öğrencilerimize can suyu gibi gelmektedir. Yazın yapılan bu çalışma eğitim, ek ders, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, sosyal aktiviteler, veli toplantıları teknikleri kullanılarak yapılan modülümüzdür. Üniversite sınavı için temel atmak isteyen tüm lise sınıflarına ve sekizinci sınıf öğrencilerine uygundur.

Matematik Kampı

Matematik hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Hayatımızın her alanına yayılmış bu ders bir şekilde karşımıza çıkmakta, hayatın içinde akademik olarak veya sorun çözüm aşamasında pek çok konuda işimize yaramaktadır. Matematik kampları yıl içinde veya yaz döneminde değişik paketlerle açılarak eğitim, ek ders, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, sosyal aktiviteler, veli toplantıları teknikleri kullanılarak öğrencilerin faydasına sunulan bir modülümüzdür.

Etkin Eğitim Kurumları

Tekniklerimiz

Etkin Eğitim Kurumları
Eğitim

Kurslarımızın genel mantığı, teknik olarak pratik soru çözümleri ve çoktan seçmeli sınav sistemine dayanmaktadır. Bu sebeple eğitim öğretim faaliyetleri bu merkezde yapılmaktadır. Ders planları, ders anlatımları, zümre toplantıları, öğrenci merkezli sistemin yürütülmesi, soru çözümleri, etütler vs. tamamen bu çerçevede planlanmaktadır.

Ek Ders Çalışmaları

Öğrencilerimize gerek mentorlarının yaptığı analizlerle gerek sınav sonuçlarının eğitim koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeleri neticesinde ortaya çıkan eksikliklerine göre yapılan konu tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.  Bu sayede öğrencinin eksik konularının kalmaması hedeflenmektedir.

Kütüphane Sistemi

Öğrencilerimizin her ne kadar tüm derslerden yeterli bilgi almış olsalar dahi bu konuları sorularla pekiştirmesi ve konuyu özümsemesi gerekmektedir. Bu sebeple öğrencinin kendi başına ders çalışması, konuları pekiştirmesi ve soru çözmesi gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar öğrencimizin kurum içinde ders çalışabileceği bir ortam olması gerekliliğini doğurmuştur. Kütüphanemiz bu düşünceyle kurulmuş ve öğrencilerimize ders çalışma, soru pratikleri yapma, takıldığı konuları nöbetçi öğretmenimize sorabilme imkanı sağlayan özel bir alan haline getirilmiştir.

Mentorluk Sistemi

Etkin Eğitim Kurumlarında mentorluk sistemi kurumun kuruluşunun en önemli dayanak noktalarındandır. Etkin Mentorluk Sistemi (EMS) olarak Etkin Eğitim literatürüne geçmiş olan sistemimiz, öğrencinin akademik, moral motivasyon, gelişim vs. takiplerinin yapıldığı her hafta mentor-öğrenci görüşmelerin aksatılmadan yürütüldüğü özel bir çalışmadır. Tüm sınıfların takibi EMS tarafından özenle bir plan dahilinde yapılmaktadır. Etkin Eğitim Kurumlarının üzerinde itinayla durduğu bu sistem sayesinde öğrencilerin her türlü sorunlarının çözümü sağlanmakta, bugünü ve  gelecekleri aydınlatılmaktadır. Tüm öğrencilerle haftalık mentor görüşmeleri aksatılmadan yapılarak planlı bir süreç yönetimi organize edilmektedir.

Yazılı Takviye Programları

Öğrencilerimiz kurs mantığı yapısında daha çok test teknikleri ile ilgilenirken okul başarısı adına klasik sınav sistemlerinden de uzak kalmaması gerekmektedir. Bunun için okul sınavları yaklaştığı zaman yazılı takviye programlarıyla öğrencilerimizin sınavlardaki başarısının arttırılması hedeflenmektedir.

Öğrenci Seminerleri

Öğrencilerimizin dünyaya bakış açılarının, hayatlarındaki başarılarının, kişisel gelişimlerinin, motivasyonlarının, ufuklarının, hedeflerinin daha güncel ve daha etkin olması adına yapılan seminerlerdir. Bu sayede öğrencilerimizin her yönüyle yetişmesi planlanmaktadır.

Ders Kaynakları

Öğrencilerimize kurumumuzda verdiğimiz kaynaklarımız özel seçilmiş komisyonlarımız tarafından piyasadaki yayınlar içinden en verimli olabileceklerin tercih edilmesiyle sisteme dahil edilmektedir. Soru bankaları, ders anlatım föyleri, konu testleri, denemeler vs. bu araştırma ve onaydan geçmeden kullanılmamaktadır.

Ara Tatil Programları

Tüm ara tatillerde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ek program yapılmakta ve öğrencinin gerek akademik gerek sosyal yönlerine destek sunulmaktadır.

Sosyal Aktiviteler

Öğrencimizin sadece ders yönünün değil aynı zamanda kişisel gelişiminin de güçlenmesi adına mentor koordinesiyle pek çok aktivite yapılmaktadır. Satranç turnuvası, bilgi yarışması, masa tenisi turnuvaları, bowling yarışması, doğa gezisi, yerli malı haftası, kermes, hayvan barınağı ziyareti, pasta yarışması vs. gibi pek çok aktivitemiz öğrencilerin yetişmesinde önemli bir yapı taşı olarak değerlendirilmektedir.

Veli Toplantıları

Kurum, veli, öğrenci iş birliği kurumlarımızın üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesidir. Sene başında yapılan prensiplerimizi içeren veli toplantımızla başlayan programımız yıl içerisinde mentorların periyodik veli görüşmeleri ile devam ederek sistemimize önemli bir değer katmaktadır. Bu sayede veli desteğini de yanımıza alarak etkili bir eğitim öğretim dönemi geçirmemiz sağlanmaktadır.

Sizi Arayalım

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız

Bize Ulaşın

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Konu
Mesajınız