Etkin Eğitim Kurumları
Etkin Eğitim Kurumları

4.

Sınıf

Bu sınıfta öğrencinin ilkokul hayatının bitmesi ve ortaokul hayatının başlaması adına bir geçiş dönemidir. Artık öğrencimiz yeni bir akademik döneme adım atacaktır. Bu programımızda öğrencinin ortaokul yaşantısına hazırlanması gerekmektedir. İlkokuldaki tek öğretmen yerine artık branş öğretmenleri olacaktır. Bir öğrenci için bu önemli bir değişikliktir. Onun için her yönüyle öğrencimizin ortaokula hazır olması ve tüm plan ve programların buna göre düzenlenmesi çok önem arz etmektedir. Bu programımızda gerek branş öğretmenlerimiz gerek duyulduğunda psikoloğumuz sistemimizin önemli destekçileridir. Ekip ruhu içinde yapılan çalışmalarla öğrencimiz ortaokula hazır hale getirilmektedir. 

Öğrencinin her zaman yanında olmaya özen gösterilen ve veli görüşmeleri ile ailenin de sisteme dahil edildiği dördüncü sınıflarımız için ihtiyacınız olan size uygun bir modülümüzü tercih edebilirsiniz.

Etkin Eğitim Kurumları

Modüllerimiz

Etkin Eğitim Kurumları
Etüt

İlkokul öğrencilerine yönelik yarım gün olan okul dönemini etüt çalışmamız ile tam güne tamamlama modülümüzdür. Sabah okula giden öğrencilerimize öğle saatlerinde, öğle saatlerinde okula giden öğrencilerimize sabah saatlerinde yapılan çalışmamızdır. Özellikle çalışan veliler için önemli bir modüldür. Hafta içi her gün dörder ders saati toplamda haftada 20 ders saati olan çalışmamızda ödevlerin yapılması, öğle yemeği verilmesi, eksik konu anlatımları, değerler eğitimi destekleriyle çalışmalar yürütülmektedir. Bu modülümüzde tekniklerimiz eğitim, kütüphane (3 ve 4.sınıflar için), mentorluk, yazılı takviye, ders kaynakları (3 ve 4. Sınıflar için), sosyal aktiviteler, veli toplantıları şeklinde uygulanmaktadır.

ODEP

İlkokul 3 ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik hafta sonu faaliyet gösteren modülümüzdür. Ana dersler üzerinde durulan okul destek programımızdır. Öğrencilerin eksikliklerinin giderildiği , okulda anlaşılmayan konuların üzerinde durulduğu çok yoğun olmayan etkili bir çalışmamızdır.  Bu modülümüzde tekniklerimiz eğitim, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, ders kaynakları, sosyal aktiviteler, veli toplantıları şeklinde uygulanmaktadır.

Okuma Güçlendirme

Okuma problemi yaşayan özellikle ilkokul ihtiyaç halinde ortaokul öğrencilerine daha çok birebir uygulanan modülümüzdür. Bu modülümüzde öğrencinin öncelikle analizi yapılmakta eksikleri tespit edilmekte veliye konu ile ilgili bilgi verilmekte veli uygun gördüğü takdirde çalışmalara başlanmaktadır. Konusunda uzman ekibimizden bir kişinin görevlendirildiği bu çalışmamızda sorunun detaylı üzerinde durulmakta ve hangi konuda problem varsa o konu üzerinde özel kullanılan tekniklerle çözüm çalışmaları yapılmaktadır.

Özel Ders Birerebir ve Grup

Sınıf ortamında yeterince verim almadığını düşünen tüm öğrencilerimiz için hazırlanmış istediği branştan ve konudan ders alma imkanı sunan, öncelikle yapılan bir analizle eksik konu tespiti yapılan, bunun neticesinde çıkan rapor sayesinde eksiklerin giderilmesi için program yapılan, konu sonlarında gelişim durumu takip edilen, ödevlerle pratik yapması sağlanan eğitim, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, sosyal aktiviteler, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş modülümüzdür.

Hızlı Okuma

Her sınıf düzeyine yönelik; hızlı okuma ve anlamaya yönelik temel okuyucu eğitimleri, metinlerin öğrenci yaşına ve sınıf seviyesine uygun belirlenmesi, sisteme ilk girişinden itibaren okuma hızının sürekli ölçülmesi ve gelişiminin takip edilmesi neticesinde okuma anlama performansının üst seviyelere çekilmesi şeklinde dizayn edilmiş eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş modülümüzdür.

Psikolojik Destek

‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ hayatta biriktirdiğiniz ve örüntüler halinde sürekli karşılaştığınız sorunlara ilişkin yetkin beceri ve tecrübeye sahip bir uzman tarafından sağlanan psikolojik danışmanlık sürecidir. ‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ hem önleyici hem de iyileştiricidir. ‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ krizlerin şok ve etkilerinden kaynaklanabilecek sorunların üstesinden gelinmesine ve bunlarla başa çıkılmasına yardımcı olan eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri kullanılarak hazırlanmış özel bir modüldür.

Dikkat Güçlendirme

‘‘ETKİN Dikkat Güçlendirme’’ anlama, algılama, kavrama gibi yeteneklerin geliştirilmesi; görsel, sözel, sayısal alıştırmalar ile bilişsel yeteneklerin üst seviyeye çekilmesi; dikkat ve odaklanma sürelerinin arttırılması ; parçalar ve bütünün arasındaki ilişkilerin kavranması; bu ilişkilerden çıkarım yapma ve yorumlama becerisinin güçlendirilmesi; görsel ve işitsel dikkatin arttırılması süreçleriyle yürüyen eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri il yapılandırdığımız bir modüldür.

Mentorluk Birerebir

Tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik olan bu programımız öğrencilerimizin her konuda yol göstericisi, takipçisi, hedeflerine ulaştırıcısı olarak ifade edilebilir. Etkin de Mentor : Öğrenciye kariyer rehberliği ve desteği sağlayan, öğrenciye rol model olan, öğrenciyi aktif dinleyen,  öğrenciye kendi tecrübelerinizi aktararak yardımcı olan, gizliliğe sadık kalan,  öğrencinin öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olan,  öğrenciye bilgi kaynağı olan, öğrenciden geri bildirim veren ve alan, öğrencinin performansını ve aksiyonlarını değerlendiren, öğrenciye önerilerde bulunan, öğrenciyi denemeye ve risk almaya teşvik eden, öğrenciye problemlerini çözmesinde ve karar vermesinde uygun sorular sorarak yardımcı olan, öğrencinin özgüveninin güçlenmesine yardımcı olan, öğrencinin kendi kendine öğrenmesine yardımcı olan vs. bir yol göstericidir. Birebir mentorluk sayesinde öğrencinin yukarıda belirtilmiş olan tüm takipleri yapılan kişiye özel bir modüldür.

Etkin Eğitim Kurumları

Tekniklerimiz

Etkin Eğitim Kurumları
Eğitim

Kurslarımızın genel mantığı, teknik olarak pratik soru çözümleri ve çoktan seçmeli sınav sistemine dayanmaktadır. Bu sebeple eğitim öğretim faaliyetleri bu merkezde yapılmaktadır. Ders planları, ders anlatımları, zümre toplantıları, öğrenci merkezli sistemin yürütülmesi, soru çözümleri, etütler vs. tamamen bu çerçevede planlanmaktadır.

Kütüphane Sistemi

Öğrencilerimizin her ne kadar tüm derslerden yeterli bilgi almış olsalar dahi bu konuları sorularla pekiştirmesi ve konuyu özümsemesi gerekmektedir. Bu sebeple öğrencinin kendi başına ders çalışması, konuları pekiştirmesi ve soru çözmesi gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar öğrencimizin kurum içinde ders çalışabileceği bir ortam olması gerekliliğini doğurmuştur. Kütüphanemiz bu düşünceyle kurulmuş ve öğrencilerimize ders çalışma, soru pratikleri yapma, takıldığı konuları nöbetçi öğretmenimize sorabilme imkanı sağlayan özel bir alan haline getirilmiştir.

Mentorluk Sistemi

Etkin Eğitim Kurumlarında mentorluk sistemi kurumun kuruluşunun en önemli dayanak noktalarındandır. Etkin Mentorluk Sistemi (EMS) olarak Etkin Eğitim literatürüne geçmiş olan sistemimiz, öğrencinin akademik, moral motivasyon, gelişim vs. takiplerinin yapıldığı her hafta mentor-öğrenci görüşmelerin aksatılmadan yürütüldüğü özel bir çalışmadır. Tüm sınıfların takibi EMS tarafından özenle bir plan dahilinde yapılmaktadır. Etkin Eğitim Kurumlarının üzerinde itinayla durduğu bu sistem sayesinde öğrencilerin her türlü sorunlarının çözümü sağlanmakta, bugünü ve  gelecekleri aydınlatılmaktadır. Tüm öğrencilerle haftalık mentor görüşmeleri aksatılmadan yapılarak planlı bir süreç yönetimi organize edilmektedir.

Yazılı Takviye Programları

Öğrencilerimiz kurs mantığı yapısında daha çok test teknikleri ile ilgilenirken okul başarısı adına klasik sınav sistemlerinden de uzak kalmaması gerekmektedir. Bunun için okul sınavları yaklaştığı zaman yazılı takviye programlarıyla öğrencilerimizin sınavlardaki başarısının arttırılması hedeflenmektedir.

Ders Kaynakları

Öğrencilerimize kurumumuzda verdiğimiz kaynaklarımız özel seçilmiş komisyonlarımız tarafından piyasadaki yayınlar içinden en verimli olabileceklerin tercih edilmesiyle sisteme dahil edilmektedir. Soru bankaları, ders anlatım föyleri, konu testleri, denemeler vs. bu araştırma ve onaydan geçmeden kullanılmamaktadır.

Sosyal Aktiviteler

Öğrencimizin sadece ders yönünün değil aynı zamanda kişisel gelişiminin de güçlenmesi adına mentor koordinesiyle pek çok aktivite yapılmaktadır. Satranç turnuvası, bilgi yarışması, masa tenisi turnuvaları, bowling yarışması, doğa gezisi, yerli malı haftası, kermes, hayvan barınağı ziyareti, pasta yarışması vs. gibi pek çok aktivitemiz öğrencilerin yetişmesinde önemli bir yapı taşı olarak değerlendirilmektedir.

Veli Toplantıları

Kurum, veli, öğrenci iş birliği kurumlarımızın üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesidir. Sene başında yapılan prensiplerimizi içeren veli toplantımızla başlayan programımız yıl içerisinde mentorların periyodik veli görüşmeleri ile devam ederek sistemimize önemli bir değer katmaktadır. Bu sayede veli desteğini de yanımıza alarak etkili bir eğitim öğretim dönemi geçirmemiz sağlanmaktadır.

Sizi Arayalım

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız

Bize Ulaşın

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Konu
Mesajınız