Etkin Eğitim Kurumları
Etkin Eğitim Kurumları

8.

Sınıf

Türkiye’de bir öğrencinin geleceğini kurgulama adına en önemli dönemlerinden biri sekizinci sınıf dönemidir. Bu dönemde hayatının en önemli sınavlarından biri olan LGS sınavı önemli bir viraj olarak görülmektedir. Onun için öğrencinin bu süreci çok iyi değerlendirmesi ve geleceğine önemli bir yatırım yapması gerekmektedir. Bu çalışma aynı zamanda lise döneminin aynı zamanda da üniversite sınavı hazırlık döneminin altyapısını oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı 8. Sınıfta iyi bir temel atmak, bunun için de iyi organize olmak, her yönüyle bu seneyi iyi planlamak gerekmektedir. Sekizinci sınıf çalışmalarımız tamamen bu düşüncenin ürünüdür. Öğrencinin her zaman yanında olmaya özen gösterilen ve veli görüşmeleri ile ailenin de sisteme dahil edildiği sekizinci sınıflarımız için ihtiyacınız olan size uygun bir modülümüzü tercih edebilirsiniz.

Etkin Eğitim Kurumları

Modüllerimiz

Etkin Eğitim Kurumları
LGS Hazırlık

Bu modülümüzde öğrencinin ihtiyacı olan tüm dersler eksiksiz olarak anlatılmakta ve sınavda çıkacak her konu üzerinde detaylı olarak durulmaktadır. Kurumumuzun LGS Hazırlık sloganları iyi planlama, iyi organize, iyi çalışma, iyi motivasyon ve başarı olarak sıralanmaktadır. Bu modülümüzde yoğun bir tempo söz konusudur. Öğrencinin her türlü takibi, kapasitesinin zorlanması, başarıya ulaşması için elimizdeki tüm tekniklerin kullanılması, velinin de her yönüyle bize destek olmasının sağlanması modülümüzün üzerinde durduğu en önemli kriterler arasında bulunmaktadır. Bu modülümüzdeki tekniklerimiz eğitim, ek ders, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, ders kaynakları, ara tatil programları, sosyal aktiviteler, veli toplantıları, soru frekansı, kur sistemi, çizgi altı sistemi,  genel tekrar dersleri şeklinde uygulanmaktadır.

Özel Ders Birerebir ve Grup

Sınıf ortamında yeterince verim almadığını düşünen tüm öğrencilerimiz için hazırlanmış istediği branştan ve konudan ders alma imkanı sunan, öncelikle yapılan bir analizle eksik konu tespiti yapılan, bunun neticesinde çıkan rapor sayesinde eksiklerin giderilmesi için program yapılan, konu sonlarında gelişim durumu takip edilen, ödevlerle pratik yapması sağlanan eğitim, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, sosyal aktiviteler, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş modülümüzdür.

Hızlı Okuma

Her sınıf düzeyine yönelik; hızlı okuma ve anlamaya yönelik temel okuyucu eğitimleri, metinlerin öğrenci yaşına ve sınıf seviyesine uygun belirlenmesi, sisteme ilk girişinden itibaren okuma hızının sürekli ölçülmesi ve gelişiminin takip edilmesi neticesinde okuma anlama performansının üst seviyelere çekilmesi şeklinde dizayn edilmiş eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuş modülümüzdür.

Psikolojik Destek

‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ hayatta biriktirdiğiniz ve örüntüler halinde sürekli karşılaştığınız sorunlara ilişkin yetkin beceri ve tecrübeye sahip bir uzman tarafından sağlanan psikolojik danışmanlık sürecidir. ‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ hem önleyici hem de iyileştiricidir. ‘‘ETKİN’ de Psikolojik Destek’’ krizlerin şok ve etkilerinden kaynaklanabilecek sorunların üstesinden gelinmesine ve bunlarla başa çıkılmasına yardımcı olan eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri kullanılarak hazırlanmış özel bir modüldür.

Dikkat Güçlendirme

‘‘ETKİN Dikkat Güçlendirme’’ anlama, algılama, kavrama gibi yeteneklerin geliştirilmesi; görsel, sözel, sayısal alıştırmalar ile bilişsel yeteneklerin üst seviyeye çekilmesi; dikkat ve odaklanma sürelerinin arttırılması ; parçalar ve bütünün arasındaki ilişkilerin kavranması; bu ilişkilerden çıkarım yapma ve yorumlama becerisinin güçlendirilmesi; görsel ve işitsel dikkatin arttırılması süreçleriyle yürüyen eğitim, mentorluk, veli toplantıları teknikleri il yapılandırdığımız bir modüldür.

Mentorluk Birerebir

Tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik olan bu programımız öğrencilerimizin her konuda yol göstericisi, takipçisi, hedeflerine ulaştırıcısı olarak ifade edilebilir. Etkin de Mentor : Öğrenciye kariyer rehberliği ve desteği sağlayan, öğrenciye rol model olan, öğrenciyi aktif dinleyen,  öğrenciye kendi tecrübelerinizi aktararak yardımcı olan, gizliliğe sadık kalan,  öğrencinin öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olan,  öğrenciye bilgi kaynağı olan, öğrenciden geri bildirim veren ve alan, öğrencinin performansını ve aksiyonlarını değerlendiren, öğrenciye önerilerde bulunan, öğrenciyi denemeye ve risk almaya teşvik eden, öğrenciye problemlerini çözmesinde ve karar vermesinde uygun sorular sorarak yardımcı olan, öğrencinin özgüveninin güçlenmesine yardımcı olan, öğrencinin kendi kendine öğrenmesine yardımcı olan vs. bir yol göstericidir. Birebir mentorluk sayesinde öğrencinin yukarıda belirtilmiş olan tüm takipleri yapılan kişiye özel bir modüldür.

ETGEM

Sınav Hazırlık Grupları (LGS,YKS) için özel olarak tasarlanmış Etkin Tam Gün Eğitim Modelinin kısaltılması sonucu ortaya çıkan modülümüzdür. Pek çok modülü içinde barındıran bir grup modül şeklinde de ifade edilmektedir. Sezon başlangıç modülü ile başlayan çalışmamız yaz okulu, standart dönem, kütüphane, akşam okulu, birebir 50 saat özel ders, özel (birebir) mentorluk modülleriyle desteklenmekte ve öğrencinin sınav hazırlık senesi çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. Öğrencinin tüm zamanı planlanarak etkin bir sınav hazırlık dönemi geçirmesi sağlanmaktadır. Bu modülümüz özellikle kendi kendine ders çalışamayan, kendini planlamakta zorlanan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencinin her türlü takibi, kapasitesinin zorlanması, başarıya ulaşması için elimizdeki tüm tekniklerin kullanılması, velinin de her yönüyle bize destek olmasının sağlanması modülümüzün üzerinde durduğu en önemli kriterler arasındadır. Bu modülümüzde eğitim, ek ders, kütüphane, mentorluk, yazılı takviye, öğrenci seminerleri, ders kaynakları, ara tatil programları, sosyal aktiviteler, veli toplantıları, soru frekansı (Sadece LGS için), kur sistemi (Sadece LGS için), çizgi altı sistemi (Sadece LGS için),  genel tekrar dersleri şeklinde tekniklerimiz uygulanmaktadır.

Etkin Eğitim Kurumları

Tekniklerimiz

Etkin Eğitim Kurumları
Eğitim

Kurslarımızın genel mantığı, teknik olarak pratik soru çözümleri ve çoktan seçmeli sınav sistemine dayanmaktadır. Bu sebeple eğitim öğretim faaliyetleri bu merkezde yapılmaktadır. Ders planları, ders anlatımları, zümre toplantıları, öğrenci merkezli sistemin yürütülmesi, soru çözümleri, etütler vs. tamamen bu çerçevede planlanmaktadır.

Ek Ders Çalışmaları

Öğrencilerimize gerek mentorlarının yaptığı analizlerle gerek sınav sonuçlarının eğitim koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeleri neticesinde ortaya çıkan eksikliklerine göre yapılan konu tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.  Bu sayede öğrencinin eksik konularının kalmaması hedeflenmektedir.

Kütüphane Sistemi

Öğrencilerimizin her ne kadar tüm derslerden yeterli bilgi almış olsalar dahi bu konuları sorularla pekiştirmesi ve konuyu özümsemesi gerekmektedir. Bu sebeple öğrencinin kendi başına ders çalışması, konuları pekiştirmesi ve soru çözmesi gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar öğrencimizin kurum içinde ders çalışabileceği bir ortam olması gerekliliğini doğurmuştur. Kütüphanemiz bu düşünceyle kurulmuş ve öğrencilerimize ders çalışma, soru pratikleri yapma, takıldığı konuları nöbetçi öğretmenimize sorabilme imkanı sağlayan özel bir alan haline getirilmiştir.

Mentorluk Sistemi

Etkin Eğitim Kurumlarında mentorluk sistemi kurumun kuruluşunun en önemli dayanak noktalarındandır. Etkin Mentorluk Sistemi (EMS) olarak Etkin Eğitim literatürüne geçmiş olan sistemimiz, öğrencinin akademik, moral motivasyon, gelişim vs. takiplerinin yapıldığı her hafta mentor-öğrenci görüşmelerin aksatılmadan yürütüldüğü özel bir çalışmadır. Tüm sınıfların takibi EMS tarafından özenle bir plan dahilinde yapılmaktadır. Etkin Eğitim Kurumlarının üzerinde itinayla durduğu bu sistem sayesinde öğrencilerin her türlü sorunlarının çözümü sağlanmakta, bugünü ve  gelecekleri aydınlatılmaktadır. Tüm öğrencilerle haftalık mentor görüşmeleri aksatılmadan yapılarak planlı bir süreç yönetimi organize edilmektedir.

Yazılı Takviye Programları

Öğrencilerimiz kurs mantığı yapısında daha çok test teknikleri ile ilgilenirken okul başarısı adına klasik sınav sistemlerinden de uzak kalmaması gerekmektedir. Bunun için okul sınavları yaklaştığı zaman yazılı takviye programlarıyla öğrencilerimizin sınavlardaki başarısının arttırılması hedeflenmektedir.

Öğrenci Seminerleri

Öğrencilerimizin dünyaya bakış açılarının, hayatlarındaki başarılarının, kişisel gelişimlerinin, motivasyonlarının, ufuklarının, hedeflerinin daha güncel ve daha etkin olması adına yapılan seminerlerdir. Bu sayede öğrencilerimizin her yönüyle yetişmesi planlanmaktadır.

Ders Kaynakları

Öğrencilerimize kurumumuzda verdiğimiz kaynaklarımız özel seçilmiş komisyonlarımız tarafından piyasadaki yayınlar içinden en verimli olabileceklerin tercih edilmesiyle sisteme dahil edilmektedir. Soru bankaları, ders anlatım föyleri, konu testleri, denemeler vs. bu araştırma ve onaydan geçmeden kullanılmamaktadır.

Ara Tatil Programları

Tüm ara tatillerde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ek program yapılmakta ve öğrencinin gerek akademik gerek sosyal yönlerine destek sunulmaktadır.

Sosyal Aktiviteler

Öğrencimizin sadece ders yönünün değil aynı zamanda kişisel gelişiminin de güçlenmesi adına mentor koordinesiyle pek çok aktivite yapılmaktadır. Satranç turnuvası, bilgi yarışması, masa tenisi turnuvaları, bowling yarışması, doğa gezisi, yerli malı haftası, kermes, hayvan barınağı ziyareti, pasta yarışması vs. gibi pek çok aktivitemiz öğrencilerin yetişmesinde önemli bir yapı taşı olarak değerlendirilmektedir.

Veli Toplantıları

Kurum, veli, öğrenci iş birliği kurumlarımızın üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesidir. Sene başında yapılan prensiplerimizi içeren veli toplantımızla başlayan programımız yıl içerisinde mentorların periyodik veli görüşmeleri ile devam ederek sistemimize önemli bir değer katmaktadır. Bu sayede veli desteğini de yanımıza alarak etkili bir eğitim öğretim dönemi geçirmemiz sağlanmaktadır.

Soru Frekansı

Sınav sonuçları akademik komisyon tarafından incelenerek öğrencilerin verdikleri cevaplar analiz edilmekte ve raporlandırılmaktadır. Bu raporlar tüm branşlara verilerek öğrencilerin soru çözümlerindeki hataları incelenmektedir. Buradan çıkan sonuçlara göre öğretmenlerin yaptıkları ek çalışmaların içeriği şekillenmekte ve ders anlatımlarında dikkat edilecek kriterler olarak değerlendirilmektedir.

Kur Sistemi

Sınav gruplarına yönelik olarak uygulanan bu sistemimiz aynı derecede başarıya sahip olan öğrencilerin bir arada bulunmasını sağlayan bir tekniktir. Bu teknik sayesinde gerek öğretmenin ders anlatımındaki dalgalanmalar gerek öğrencinin anlamada zorlanması veya derse adapte sorunu minimize edilmektedir. Böylece öğrenciye gereken bilgi çok daha kısa sürede verilebilmekte ve öğrenci kendisini bir üst kura çıkarmak için özel efor sarf etmektedir. Öğrencinin bilgi ve başarısının zirve yapmasını sağlayan bu tekniğimizin etkili sonuçları yıllardır kurumlarımızda görülmekte ve her sene yeniden yapılandırılmaktadır.

Çizgi Altı Sistemi

Akademik komisyonumuzun takip ettiği tekniklerden bir tanesi de sınav sonuçlarında daha önceden belirlemiş olduğumuz kriterlerin altında olan öğrencilerin tespit edilmesidir. Bu öğrencilerimiz tespit edildikten sonra belirlenen kriterlerin üzerine çıkarılması için ek çalışmalar yapılmakta ve eksik konular giderilmeye çalışılmaktadır.

Genel Tekrar Dersleri Grup

Hafta içinde belirlenmiş ve öğrencilere duyurulmuş olan zaman dilimlerinde ders ve konu başlıkları belli olarak yapılan ders anlatımlarıdır. İsteyen öğrencilerin katılabilmesi şeklinde düzenlenen bu tekniğimizde öğrencilerin anlamadıkları veya eksik kaldıklarını düşündükleri konuların tekrar edilmesi ve pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Sizi Arayalım

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız

Bize Ulaşın

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Konu
Mesajınız